opføLidt om masseovnen.

Den danske masseovn er udviklet på basis af det finske contra-flow system. Contra-flow systemet blev udviklet i 70'erne af Tampera Universitet på grundlag af 100 års finsk ovntradition. I Finland opføres årligt 20-40000ovn masseovne.
Masseovnen - med sin relativt lave
overfladetemperatur - er børnevenlig.
Masseovnen behøver ét bål pr. døgn (ca. 12-15 kg
brænde) for at holde ca. 2 kW/time.
Bedst er et hurtigt og heftigt bål medfølgende høj temperatur, ca. 900 grader C.
Forbrændingen er ren
2 kW/time på en stor stenklods er en jævn, blid varme.
En familiebolig har et varmebehov der svare til et brændeforbrug i en masseovn på 4-6 m3/ år (ca. 1,3-1,7 tons).
Effekten i en masseovn er 85-92%.
En masseovn vejer fra 3-4,5 tons. Heri ligger hemmeligheden ved den store akkumuleringsværdi.
Brød bagt i en masseovn med bageovn, omsluttet af varme sten fra alle sider, er særdeles delikat. Hævning og indre fugtighed er særlig god.